Privacy Policy

Je laat je persoonsgegevens achter op onze website www.toot.nl. Wil je graag weten waarom wij op onze website naar je persoonsgegevens vragen en wat wij ermee doen? Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@toot.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn TOOT Cosmetics B.V en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77952235. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de verplichting uit deze AVG.

Veilig op slot

Alle gegevens die je op onze website achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.

Wat doen wij met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld doelen die verband houden met de uitvoering van je bestelling, doelen waarvoor je ons eerst toestemming hebt gegeven of doelen die wij zelf belangrijk vinden. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van jou ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

1. Uitvoering van de overeenkomst

Jouw bestelling leveren

Voor de afwikkeling van je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling.

Jouw account

In jouw account op onze website slaan we onder andere de volgende informatie op: jouw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, verzendgegevens, leeftijd, taal, facturen en bestellingen. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Wij bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen (waaronder de facturen) zodat jij deze makkelijk kan terugvinden.

Klantenservice

Je kunt met ons appen, het contactformulier op de website invullen, contact opnemen via social media of een e-mail sturen . Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van de door jou verstrekte persoonsgegevens en informatie. Deze verwerken we om jouw vragen of klachten te behandelen en om je goed van dienst te kunnen zijn.

Prijsvragen

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en soms je leeftijd/geboortedatum. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Achteraf betalen

Als je artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid (laten) toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor het kredietonderzoek kunnen we je gegevens aan deze externe bureaus verstrekken. Zij mogen deze gegevens alleen voor dat doel gebruiken. Daarnaast kunnen we je bellen om je te herinneren aan een factuur die is verlopen. Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

2. Verwerking met jouw toestemming

E-mail nieuwsbrieven (opt-out)

Indien je op onze website producten hebt besteld, dan gebruiken we je naam en e-mailadres om je onze e-mail nieuwsbrief te sturen met informatie over gelijksoortige producten en diensten van TOOT, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.

E-mail nieuwsbrieven (opt-in)

Daarnaast gebruiken we ook je naam en e-mail adres voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief, indien je ons daar op een andere wijze toestemming voor hebt gegeven.

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je dan af door de link in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@toot.nl.

Reviews

Wij zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden bij wie welke review schrijft. De gegevens van de reviews blijven zichtbaar zolang de review gepubliceerd is. Je toestemming hiervoor kun je altijd intrekken.

3. Verwerking voor ons gerechtvaardigd belang

Verbetering van onze winkel en service

Wij zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Het onderzoek is altijd anoniem en de resultaten zijn niet tot jou te herleiden.

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media

Wij krijgen geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Met wie delen we jouw gegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn. Daarnaast kunnen wij voor sommige activiteiten gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld indien het door jou bestelde product, betaald of afgeleverd moet worden. Ook schakelen wij dienstverleners in voor onze klantenservice, om onderzoek te doen naar de verbetering van onze dienstverlening, voor fraude onderzoek of kredietwaardigheidsonderzoek. Deze dienstverlener (zogenaamde verwerkers) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de dienstverlener wordt verplicht om alle wettelijke verplichtingen uit de wetgeving en dit Privacybeleid na te leven. Via info@toot.nl kun je meer informatie ontvangen over onze dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig en alleen voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Alle persoonsgegevens die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de levering van de producten en de nakoming van onze verplichtingen uit de verkoopovereenkomst worden bewaard zolang dat daarvoor noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de garantietermijn of voor de nakoming van onze verplichtingen uit de belastingwetgeving (7 jaar). De persoonsgegevens in je account worden bewaard zolang je een account hebt. Je hebt altijd het recht om je account te beëindigen. Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kan door je af te melden door een e-mail te sturen naar info@toot.nl of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving (7 jaar) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

Wat zijn jouw rechten?

Via info@toot.nl kun je vragen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Soms kunnen helaas je verzoek niet inwilligen. Indien dat zo is zullen we dat altijd uitleggen.
Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact met ons opnemen via info@toot.nl. Ook kun je via je account je toestemming intrekken.

Naar aanleiding van je bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kun je contact met ons opnemen via info@toot.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

Websites van derden

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

 

4 mei 2021